Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Kursy dla obcokrajowców we Wrocławiu

Co oferujemy w ramach kursów dla obcokrajowców?

 • Profesjonalna, kadra, przyjazna atmosfera,
 • Wszystkie poziomy nauczania – od początkującego po konwersacje,
 • Język ogólny i specjalistyczny,
 • Nauczanie grupowe i indywidualne,
 • Wydajemy zaświadczenia o odbyciu kursu potrzebne do otrzymania wizy.

Polish for Foreigners

 • Professional, friendly staff
 • All levels– from beginners to conversations
 • General & Business Polish
 • Individual &Group Teaching

Kursy językowe - poziom od A1 do C2

Poziom podstawowy A1-A2
Poziom samodzielności B1-B2
Poziom biegłości C1-C2

 • A1 - poziom podstawowy /elementary/
 • A2 - poziom niższy średniozaawansowany /pre-intermediate/
 • B1 - poziom średniozaawansowany /intermediate/
 • B2 - poziom wyższy średniozaawansowany /upper-intermediate/
 • C1 - poziom zaawansowany /advanced/
 • C2 - poziom profesjonalny /proficiency/

Standardowe kursy językowe w semestrze letnim rozpoczynają się od 1 marca jednak naukę można zacząć w każdej chwili również w okresie ferii zimowych i wakacji.

Rodzaj kursu Liczba godz. lekcyjnych Liczba osób w grupie Cena za semestr
OGÓLNE 45 6-10 790
SPECJALISTYCZNE 45 6-10 1100
INTENSYWNE 60 6-10 1100
INDYWIDUALNE dowolna 1-2 Wycena
dokonywana
indywidualnie