Kursy językowe

Kursy językowe w szkole języków Language Master

 

 • Kursy – poranne, popołudniowe, wieczorne, weekendowe, wakacyjne,
 • Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, polski dla obcokrajowców,
 • Na życzenie organizujemy kursy innych języków obcych, indywidualne lub grupowe.

Kurs językowy można zacząć w dowolnym momencie i od dowolnego poziomu zaawansowania.

Jak uczymy na kursach językowych?

Uczymy metodami dostosowanymi do indywidualnych predyspozycji i potrzeb słuchaczy z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem obcym. Nasi lektorzy to nie tylko wykwalifikowani profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem w nauczaniu, ale przede wszystkim ludzie, dla których uczenie języka jest ich życiową pasją.

Do oceniania poziomu językowego przy wyborze kursu czy też monitorowania postępów w nauce w trakcie trwania kursu, stosujemy system ESOKJ Europejski System Językowy /Common European Framework/, który szczegółowo określa poziom językowy i jest jednakowy dla całej Unii Europejskiej. Skala ta stosowana jest również przy opracowywaniu podręczników i materiałów do nauki języków obcych. Ułatwia wzajemną rozpoznawalność i uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń.

Poziom podstawowy A1—A2
Poziom samodzielności B1—B2
Poziom biegłości C1—C2

 • A1—poziom podstawowy /elementary/
 • A2—poziom niższy średniozaawansowany /pre-intermediate/
 • B1—poziom średniozaawansowany /intermediate/
 • B2—poziom wyższy średniozaawansowany /upper-intermediate/
 • C1—poziom zaawansowany /advanced/
 • C2—poziom profesjonalny /proficiency/

Kursy językowe - poziom od A1 do C2

Standardowe kursy językowe w semestrze letnim rozpoczynają się od 01 marca jednak naukę można zacząć w każdej chwili również w okresie ferii zimowych i wakacji.

Rodzaj kursu Liczba godz. lekcyjnych Liczba osób w grupie Cena za semestr
OGÓLNE 45 6-10 790
SPECJALISTYCZNE 45 6-10 1100
INTENSYWNE 60 6-10 1100
INDYWIDUALNE dowolna 1-2 Wycena
dokonywana
indywidualnie
MATURALNE 45 6-10 790
MATURALNE INTENSYWNE 60 6-10 1100
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 45 6-10 790

Cena za kurs zawiera:

 • Test językowy,
 • Konsultacje z metodykiem,
 • Warsztaty dotyczące metod uczenia się języka obcego,
 • Zajęcia dydaktyczne,
 • Raport o postępach w nauce w trakcie trwania kursu,
 • Świadectwo ukończenia kursu wraz z oceną poziomu językowego,
 • Materiały dodatkowe,
 • Dostęp do biblioteki i czytelni,
 • Egzaminy próbne.

Cena za kurs nie obejmuje

 • Egzaminów i świadectw międzynarodowych
 • Podręczników, które można kupić w szkole z 15 % rabatem

Rabaty 5% przysługują:

 • studentom WSZ „Edukacja”,
 • wszystkim kontynuującym naukę w Szkole Językowej Language Master,
 • słuchaczom polecającym szkołę przyjaciołom i znajomym,
 • honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za kurs czy też liczby godzin przy mniejszej ilości Słuchaczy. Zmiana taka może zostać zaproponowana tylko po uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi Słuchaczami.