languagemaster

Metody nauczania

 1. Metody, które stosujemy w naszej szkole oparte są na praktycznym podejściu do języka, jednoczesnego rozwoju wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zdolności komunikacyjnychGramatyka jest jedynie środkiem (niezbędnym, ale nie najważniejszym) do osiągnięcia celu, a celem jest jak największa biegłość językowa.

  Nasi lektorzy prowadzą zajęcia w oparciu o własne programy autorskie, ale wykorzystują też wiele klasycznych, sprawdzonych i skutecznych metod, w tym metodę:

  • komunikacyjną inaczej komunikatywną, najbardziej popularną, język traktowany jest jako narzędzie komunikacji społecznej, nacisk położony jest na rozwijanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego,
  • bezpośrednią, w której w ogóle nie używa się języka ojczystego, schemat pytanie – odpowiedź rozwija komunikację werbalną; gramatyka, pisanie i czytanie odgrywa minimalną rolę; szczególnie polecana na początkowym etapie nauki języka,
  • tradycyjną, której głównym celem jest opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa; metoda ta jest przydatna w przygotowaniu się do egzaminów, w tym do egzaminu maturalnego,
  • konwersacyjną; tematyczne warsztaty językowe na których poznajemy nie tylko język ale też zdobywamy wiedzę merytoryczną dotyczącą różnych dziedzin życia,
  • dualną: zajęcia prowadzi naprzemiennie polski lektor i native speaker; polski lektor wprowadza nowy materiał / struktury gramatyczne, słownictwo, pisownię/, native speaker utrwala materiał szlifując umiejętności komunikacyjne,
  • mnemotechniczną, skuteczną zwłaszcza przy uczeniu się słówek „mnemotechnika zwiększa wielokrotnie możliwości zapamiętywania wykorzystując skojarzenia, szczególnie te przyjemne i emocjonalne; bezpośrednie kojarzenie słów z obrazami powoduje iż łatwiej dają się one przyswajać i trwale zapadają w pamięć,
  • audiolingwalną (Drills) opartą na odkryciach psychologii behawioralnej, polegającą na wykształceniu nawyków językowych w sposób mechaniczny, nierefleksyjny poprzez wielokrotne powtarzanie.